Databas Blog

  Twee belangrijke misvattingen over Excel

  In onze blog is al vaker gesproken over de voor- en nadelen van Excel in projectorganisaties. Bij onze klanten zien we dat er nog steeds veelvuldig mee wordt gewerkt. De lage instapkosten, laagdrempeligheid en gebruiksvriendelijkheid van Excel maakt het tot een zeer geliefd programma om administratie en projectmanagement in vast te leggen. Maar dit programma heeft een venijnig randje en kan zich tegen je keren.

  Ziel en zakelijkheid in non-profit projectorganisaties

  Als non-profit organisatie wil je met alle ziel en zaligheid je ideële doelen bereiken. Dat is bewonderenswaardig maar er zit ook wel degelijk een zakelijke kant aan. Je organisatie kan immers voortbestaan dankzij subsidies, giften en lidmaatschappen. Maar de verstrekkers van deze subsidies stellen steeds hogere eisen aan de verantwoording van de besteding van de ontvangen gelden. Dat is een pittige opgave voor non-profit projectorganisaties. Hoe zorg je ervoor dat je dat projecten binnen je non-profit projectorganisatie worden uitgevoerd met alle ziel en zakelijkheid?

  Van controller naar financieel adviseur

  blogimage3

  Voor een non-profit organisatie wordt het steeds belangrijker om transparant en tijdig de juiste financiële verantwoording van de projecten te realiseren. Dat geldt zowel intern als extern naar financiers en subsidieverstrekkers. Dit heeft duidelijke gevolgen voor de functie van controller. Hij werkt niet meer op zijn eigen financiële eiland maar is de financiële spin in het web van de organisatie! Laten we eens kijken hoe de rol van controller in de afgelopen jaren is veranderd.

  Urenregistratie helpt je beter te offreren

  De druk op projectgeoriënteerde organisaties is tegenwoordig erg groot. Klanten verwachten dat je steeds sneller reageert, terwijl het steeds langer duurt voordat je een project binnenhaalt. Daarbij ligt de concurrentie op de loer en worden de winstmarges steeds kleiner. De strijd om de klant is dan ook heviger dan ooit. Wil jij je hoofd boven water houden, dan moet je strak sturen op je projecten zodat je het rendement goed in het oog kunt houden. Eén van de manieren waarop je dit kunt doen is door middel van een efficiënte urenregistratie. Maar geldt dit ook als je op retainer-basis werkt?

  Wat is het nut van urenregistratie?

  Onlangs hoorde ik een leuke analogie. Uren zijn net als pennen: in het begin van het jaar heb je er heel veel, maar aan het eind van het jaar zijn ze allemaal op en weet je niet waar ze gebleven zijn. Nu zijn pennen over het algemeen niet zo kostbaar, maar je uren zijn dat wel. Als je op urenbasis wordt betaald, wil je toch weten waaraan de uren zijn besteed en welke uren declarabel (en dus te factureren) zijn? Houd je je urenregistratie niet goed bij, dan kan dit slecht nieuws zijn voor je omzet en winst!