Databas Blog

  Heb jij actueel inzicht in je onderhanden werk positie?

  Weet jij op dit moment hoe hoog jouw onderhanden werk positie is? Was het getal eenvoudig beschikbaar, of juist lastig te achterhalen omdat de data verstopt zat in allerlei losse registraties? Was het bedrag in lijn met jouw verwachting, of schrok je ervan? In deze blog wil ik het belang van inzicht in onderhanden werk onderstrepen en hoe je hier beter grip op kunt krijgen.

  Hoe bepaal je de verkooppijplijn voor jouw organisatie?

  In ons vorige blog heb je gelezen dat een bedrijf managen zonder heldere Key Performance Indicators (KPI’s) vergelijkbaar is met het rijden zonder dashboard. Je hebt geen idee hoe hard je rijdt, hoeveel brandstof er nog is en of er rode lampjes knipperen omdat er iets aan de motor mankeert.

  Rijd jij ook zonder dashboard?

  Aan het begin van het jaar is het gebruikelijk om je marketing en sales plan rond te hebben. Deze plannen beantwoorden belangrijke vragen zoals: hoeveel new business moet ik in 2015 binnenhalen en hoeveel omzet ga ik uit mijn bestaande klanten halen om het bedrijf te laten groeien. Dit vormt dan het einddoel voor 2015. Maar vergeet ook niet de weg er naar toe is. Hoe weet je anders of je op koers ligt, waar je kansen of knelpunten liggen en hoe je moet bijsturen?

  Heb jij ook last van omzetlekkage?

  We hebben zojuist de dure decembermaand achter de rug. Een maand waarin je helemaal leeg lijkt te lopen; alsof er een groot lek in je portemonnee is geslagen. Gelukkig weet je via je bankafschriften achteraf waar al dat geld is gebleven. Maar wat als je dat niet weet, wat als je er een lek in je organisatie zit waarlangs ongewild en ongemerkt omzet langzaam wegvloeit?

  In ‘control’ door sturing op KPI’s

  In de afgelopen 15 jaar is de verkopersmarkt veranderd in een markt waarin de klant aan zet is. Als zakelijke dienstverlener kom je hierdoor voor grote uitdagingen te staan. Klanten stellen steeds hogere eisen waardoor je meer inspanningen moet leveren om klanten binnen te halen en binnen te houden.