Databas Blog

  Smart doelstellingen voor 2016

  [fa icon="clock-o"] 23 oktober 2015 [fa icon="user"] Bas Elbers [fa icon="folder-open'] KPI in projectorganisaties

  Financieel-dashboard-kleine-afbeelding1

  Toen een bekende van mij bedacht dat ze de Marathon Rotterdam wilde gaan lopen, was haar partner daar niet direct heel blij mee. Hardlopen deed ze al langer, maar veel ervaring met het lopen van marathons had ze niet, dus hoe wilde ze na een paar maanden een hele marathon gaan lopen? Die bekende van me is wat meer opportunistisch dan haar partner, maar om de zorgen weg te nemen, is ze toch een trainingsschema gaan maken. En die marathon? Die heeft ze met succes uitgelopen.

  Eigenlijk is het in veel MKB-organisaties niet anders. Nu de bladeren weer vallen, het kouder wordt en de files langer worden, is het voor veel organisaties ook weer tijd de budgetten, targets en bonussen voor volgend jaar weer vaststellen. Hoe doet u dat momenteel in uw organisatie? Waarschijnlijk wilt u, net als de marathon-loopster, haalbare doelen stellen voor 2016. Targets, die motiverend werken voor de organisatie én voor de collega’s die verantwoordelijk zijn voor de targets. Wij zien nog best vaak dat de directie een groeidoelstelling bepaalt en dat deze groeidoelstelling wordt vertaald naar salesdoelstellingen, maar dat hieraan geen gedegen analyses en rapportages aan ten grondslag liggen. Simpelweg omdat deze niet voorhanden zijn.  Tja, en of de spreekwoordelijke marathon dan succesvol uitgelopen kan worden ……

  Wil je als organisatie in 2016 succesvol zijn en je SMART doelstellingen voor 2016 op een strategische manier vaststellen, dan is het raadzaam gebruik te maken van realistische analyses en rapportages over het afgelopen jaar (en het liefst ook van de jaren daarvoor). De kans dat de betrokkenen door realistische en onderbouwde targets gemotiveerd blijven werken en succesvol zijn in het behalen van de targets, is dan vele mate groter. Hiervoor heb je als organisatie Key Performance Indicators nodig (KPI’s); variabelen die aangeven of een organisatie op koers ligt qua doelstellingen. Hierbij zet je financiële tools in die meten in hoeverre inkomsten en uitgaven zich vergelijken met de financiële prognoses uit de begroting. Ze geven op ieder gewenst moment kennis en inzicht in de prestaties van een organisatie. Door met KPI’s te werken, krijgen organisaties onder andere een betere planning, monitoring, evaluatie en controle en kunnen ondernemers hun processen verbeteren en hierdoor uiteindelijk beter draaien. Er kan op tijd bijgestuurd worden als de prestaties achterblijven, er kunnen nauwkeurige analyses gemaakt worden én er kunnen realistische doelstellingen vastgesteld worden.

  Wil je in 2016 met een tevreden gevoel terugkijken op de doelstellingen die je de komende weken gaat vaststellen? Dan is het raadzaam nu actie te ondernemen. Als je meer wilt weten over hoe je als organisatie door het gebruik van KPI’s succesvoller kunt worden, download dan ons e-book ‘Grip op bedrijfsprocessen door KPI’s’. Zodat je eind 2016 wéét waarom je de doelstelling van dat jaar wel of niet behaald hebt, en op basis van dat resultaat met een concrete analyse de doelstellingen voor 2017 verder kunt vaststellen.

  Download Ebook ons Grip op bedrijfsprocessen door sturing op KPI’s

  Geschreven door: Bas Elbers