Databas Blog

  Ziel en zakelijkheid in non-profit projectorganisaties

  [fa icon="clock-o"] 10 juli 2015 [fa icon="user"] Bas Elbers [fa icon="folder-open'] Project organisaties: non-profit

  non-profit-projectorganisatiesAls non-profit organisatie wil je met alle ziel en zaligheid je ideële doelen bereiken. Dat is bewonderenswaardig maar er zit ook wel degelijk een zakelijke kant aan. Je organisatie kan immers voortbestaan dankzij subsidies, giften en lidmaatschappen. Maar de verstrekkers van deze subsidies stellen steeds hogere eisen aan de verantwoording van de besteding van de ontvangen gelden. Dat is een pittige opgave voor non-profit projectorganisaties. Hoe zorg je ervoor dat je dat projecten binnen je non-profit projectorganisatie worden uitgevoerd met alle ziel en zakelijkheid?

  Behoefte aan project control

   

  Net als in de zakelijke dienstverlening wordt project control ook steeds belangrijker in de non-profit. Subsidieverstrekkers stellen steeds hogere eisen en wensen transparantie en inzicht in de besteding van subsidiegelden. Ze willen niet meer achteraf geïnformeerd worden, maar op regelmatige basis, bijvoorbeeld elk kwartaal, een rapportage ontvangen, die antwoord geeft op de volgende vragen:

  1. Hoeveel budgetruimte is er per project?

  2. Welk bedrag aan verplichtingen is er aangegaan per subsidieverstrekker?

  3. Hoe ziet de financiële balans van de organisatie er uit?

  4. Welke kwalitatieve resultaten en mijlpalen zijn er behaald per project?

  Het antwoord op deze vragen kost vaak te veel tijd omdat projectmanagement, relatiebeheer en financiële administratie zich in verschillende systemen bevinden die bovendien niet op elkaar zijn aangesloten. Dit werkt inefficiënt en bovendien liggen fouten op de loer. Automatisering van deze administratieve processen biedt hier uitkomst.

  Project control in alle administratieve lagen

   

  Door implementatie van een geautomatiseerde totaaloplossing die door alle lagen en afdelingen van een organisatie loopt, krijg je wel het gewenste inzicht zodat je:

  • Per project zicht hebt op de budgetruimte in verhouding tot het totale subsidiebedrag
  • Op elk moment de juiste balans en verlies- en winstrekening hebt
  • De mogelijkheid hebt tot de inschatting van financiële risico’s
  • De juiste financiële rapportages kunt realiseren voor je subsidieverstrekkers

  Branchekennis noodzakelijk

   

  Maar de implementatie van bedrijfsmatige software, die door alle lagen en afdelingen van een organisatie loopt, is niet een kwestie van alles even aan elkaar knopen. Dit vergt ook diepgaand inzicht in de bedrijfscultuur en bijbehorende administratieve processen. Wij hebben door de jaren heen een expertrol verworven binnen culturele instellingen en weten waar knelpunten liggen. Daarbij heeft iedere organisatie ook haar eigen specifieke behoeftes waarbij in de implementatie rekening gehouden moet worden.

  Inzicht en overzicht

   

  Wil je op een eenvoudige en transparante wijze de juiste financiële verantwoording en rapportages realiseren? Overweeg dan een software oplossing waarbij de implementatie is afgestemd op de specifieke behoeftes van jouw organisatie zodat je beter beslissingen kunt nemen, beter verantwoording kunt afleggen en effectiever kunt werken. Lees meer hierover in ons e-book Optimaal sturen op projecten in non-profit instellingen.

  New Call-to-action

  Geschreven door: Bas Elbers