Databas Blog

    Blunders in Excel

    Fouten maken is menselijk en doen we allemaal. Dat geldt dus ook voor fouten die we maken in spreadsheets. Onderzoek heeft al eens uitgewezen dat zo’n 50% van alle spreadsheets ernstige fouten bevat. Dat is een kwalijke zaak als blijkt dat meer dan 50 tot 80% van de bedrijven spreadsheets gebruikt voor belangrijke toepassingen. Zo gebruiken organisaties ze voor allerhande data-analyses tot aan het doorrekenen van complexe financiële modellen terwijl ze daar eigenlijk niet op toegerust zijn.  Zo wordt niet alleen fraude gepleegd, maar ontstaan ook omvangrijke fouten in de bedrijfsrapportages van deze organisaties. 

    Toepassing van ICT binnen de culturele sector is ook een kunst

    Toen Databas in 1988 werd opgericht kwamen onze eerste klanten uit de culturele sector. Met klanten zoals Theater De Flint in Amersfoort, het Amsterdamse Paradiso en Schouwburg Almere hebben we ons inmiddels gespecialiseerd binnen deze branche. Deze branche is voortdurend in beweging. We zien dat het landschap verandert en culturele organisaties meer dan ooit in hun eigen middelen moeten voorzien. Het is vaak aan de culturele organisatie zelf verschraling te voorkomen en cultuur toegankelijk te houden, ook voor de lagere inkomensgroepen. De overheid onttrekt zich steeds meer aan deze taak. Om met beperkte middelen een optimaal aanbod te realiseren is het van groot belang om nauwkeurig inzicht te hebben in alle inkomsten en uitgaven die met een specifiek project (zoals een voorstelling of evenement) te maken hebben.